Hieronder kunt u ons pedagogisch beleid downloaden.

Met dit pedagogische beleidsplan willen wij ouders, verzorgers, hulpverleningsinstanties en kinderen informeren over onze visie op autismevriendelijke opvang.

 

Dit beleidsplan is ook een leidraad voor de medewerkers/vrijwilligers en stagiaires van de BSO. Het geeft hen een richtlijn in het werken met de diverse kanten, die autisme met zich mee kan brengen.

Onze opvang blijft maatwerk omdat ieder kind uniek is en zijn eigen behoeftes heeft. Wij spelen hier zoveel mogelijk op in.

 

De opvang van deze kwetsbare kinderen is een samenspel tussen ouders, verzorgers, school, pedagogisch medewerkers en hulpverleningsinstanties.

pedagogisch beleid jan 2019 BSO ANNA
Word – 998.3 KB 116 downloads

Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe wij op BSO ANNA werken. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. Dit beleidsplan is geldig vanaf 1 januari 2019 en zal jaarlijks besproken en wederom vastgelegd worden. Om tot dit beleidsplan te komen worden aan de hand van diverse thema’s gesprekken gevoerd met medewerkers. Centraal staat hierin of de huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Indien noodzakelijk worden/zijn er maatregelen opgesteld voor verbetering.

U kunt het hieronder downlaoden

beleid veiligheid en gezondheid jan 2019 BSO ANNA
Word – 942.4 KB 135 downloads

Mocht u na het lezen van onze beleidsplannen toch nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust telefonisch, per email, of mocht dat uw voorkeur hebben, in een persoonlijk gesprek.